1.Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem i Administratorem sklepu narodowarewolucja.pl jest:

nDesign
ul. Żwirki i Wigury 42/55
26-600 Radom
NIP: 796-255-20-25

Zwanej dalej jako „administrator” lub „usługodawca”.

1.2 Serwis narodowarewolucja.pl dostępny jest pod adresem www.narodowarewolucja.pl zwany dalej "serwisem".


2. Warunki korzystania z serwisu

2.1 Korzystanie z serwisu oznacza, że akceptują państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2 Aby utworzyć konto w serwisie należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie www.narodowarewolucja.pl.

2.3 Konto danego klienta w serwisie może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu.

2.4 Dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w serwisie można zmienić w Panelu Klienta.

3.Zamówienia

3.1 Wykonanie wszystkich kroków zamówienia zostanie potwierdzone automatyczna wiadomością email i  jest równoznaczne z zamówieniem towaru, oraz zobowiązaniem do zapłaty. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania przez kupującego maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia

3.2 Zamówienia w serwisie można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

3.3 O statusie zamówienia serwis informuje mailowo, lub telefonicznie. Termin realizacji zamówienia to 10dni. Termin ten może się wydłużyć o czym zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany mailowo lub telefonicznie.

3.4 Serwis zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zlecenia.

3.5 Anulowanie zamówienia specjalnego opłaconego przelewem, wynikłe z przyczyn tkwiących po stronie zamawiającego  może być obciążone jest karą w wysokości 25% kwoty całości zamówienia. Zwrot za anulowanie zlecenia zostanie pomniejszony o tą kwotę.

3.6 Towar dostarczony do klienta na warunkach płatności "za pobraniem" a nie podjęty zgodnie z pkt. 3.1 o ważności transakcji, pozostaje do odbioru w siedzibie „usługodawcy" zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na „płatność przelewem" (o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie zamawiający) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.

3.7 Zamówienia:
- nieopłacone,
- nieprzekazane do realizacji,
- odrzucone i nie wznowione
starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.


3.8 Zamówienie specjalne to zamówienie z poza oferty dostępnej w serwisie np. indywidualny nadruk.

3.9 Nieodebranie zamówienia może powodować naliczenie opłaty za zwrot paczki w kwocie od 20zł. wzwyż.

4. Reklamacje

4.1 Reklamację może złożyć każdy klient, posiadający konto i zrealizowane zamówienie o statusie systemowym "wysłane". Reklamacje można złożyć wysyłając email na adres kontakt@narodowarewolucja.pl

4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji

4.2.1 Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się danymi podanymi przy rejestracji w systemie narodowarewolucja.pl oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.

4.2.2 Terminy zgłoszenia reklamacji
Reklamację można złożyć do 24 miesięcy od momentu dostawy.

4.2.3 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni licząc od momentu zgłoszenia.

4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki:

4.3.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru

- Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji serwisu do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacja wniesiona po upływie 14 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

4.3.2 Opóźnienie w doręczeniu przesyłki

- Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do serwisu na koszt Odbiorcy.

- Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.

4.4 Akceptacja plików odrzuconych przy zamówieniach specjalnych

Przekazanie do druku pliku uprzednio odrzuconego przez serwis, powoduje zaakceptowanie pliku graficznego łącznie z jego błędami, i przekazanie zlecenia do realizacji. Zlecenia takie NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI.

5. Materiały do druku przy zamówieniach specjalnych

5.1 Serwis nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Serwis nie może dochodzić czy zamawiający ma prawo do wykorzystywania materiałów, które są dołączane przez klienta do zlecenia. Zamawiający przesyłając plik do realizacji złożonego przez siebie zlecenia oświadcza, iż ma prawo jego wykorzystywania. Materiały przesłane przez Zamawiającego nie będą wykorzystywane do realizacji innych zleceń niż Klienta, który je dostarczył. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, serwis może odmówić wykonania zlecenia.


6. Odstąpienie od umowy

6.1 Klient może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki (przez niego lub inną osobę wskazaną przez kupującego). W celu odstąpienia od umowy należy poinformować sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej. Następnie należy odesłać towar na swój koszt na adres sprzedającego. Uwaga! Punkt ten nie ma zastosowania w przypadku towaru wykonanego na zamówienie specjalne, czyli z nadrukiem zaprojektowanym, lub dostarczonym przez klienta.

6.1 Produkt "Komin" jest traktowany jako bielizna, nie ma możliwości zwrotu tego produktu.

7. Materiały tekstylne

7.1 Koszulki należy prać bez agresywnych detergentów odwrócone na lewą stronę w temperaturze 30 stopni C.

7.2 Prasowanie elementów zadrukowanych jest możliwe tylko odwróconych na lewą stronę przy najniższej temperaturze żelazka.

7.2 Na skutek użytkowania możliwe jest stopniowe mechacenie się tkaniny, odkształcanie, uszkodzenie szwów, czy utrata intensywności koloru. Jest to cecha materiału i nie stanowi to wady produktu.

7.3 Nadruki  są wykonywanie ręcznie - mogą pojawić się nieznaczne różnice w umiejscowieniu czy intensywności nadruku.

8. Postanowienia końcowe

8.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
8.2 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, publikując jednocześnie informację o zmianie na stronie głównej serwisu.